HIP Study

HPA-screening in pregnancy
 
HIP Study
Informatie voor professionals HIP-studie Start: begin 2017 Inclusie: alle Rhesus D en Rhesus c negatieve zwangere vrouwen Doel: antwoord vraagstuk “is prenatale screening voor FNAIT zinvol?”

FNAIT-achtergrondinformatie:

Foetale en neonatale alloimmuun trombocyto-penie (FNAIT) is het trombocyten equivalent van hemolytische ziekte van de foetus en pasgeborene (HZFP). FNAIT kan ontstaan wanneer de zwangere antistoffen maakt tegen de foetale trombocytenbloedgroep (Human Platelet Antigen, HPA). Hiervan is HPA-1a de belangrijkste. Deze antistoffen kunnen de placenta passeren en schade bij de foetus veroorzaken. In tegenstelling tot HZFP treedt FNAIT vaak al in de 1e zwanger-schap op en resulteert in bloedingscomplicaties. De ernst varieert van huidbloedinge (hematomen, petechie n) tot ernstige hersenbloedingen, soms leidend tot perinatale sterfte. Circa 1:11.000 kinderen krijgt een ernstige bloedingscomplicatie door FNAIT. In afwezigheid van een screenings-programma wordt FNAIT nu pas gediagnosti-ceerd bij symptomen (i.e. bloedingsproblemen). In vervolgzwangerschappen is preventie mogelijk met antenatale intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling. Deze non-invasieve therapie is zeer effectief gebleken in het voorkomen van bloedingen.

HIP-studie laboratorium:

  1. HPA-1a typering in restmateriaal van Rhesus D en Rhesus c negatieve zwangeren
  2. Opslag materiaal HPA-1a negatieve zwangeren + HPA-1a positieve controles
  3. Antistofscreening na uitgerekende datum
  4. Contact zorgverleners, enkele klinische data(geblindeerd voor uitslag antistofscreening)

HIP-studie: Kliniek
Uitslag PSIE: Rhesus D of Rhesus c negatief
27 weken: aanvragen RhD/Rhc immunisatie screening
Papier: Op formulier 27 aankruisen wel/geen toestemming
Digitaal: Op uitdraai labfor-mulier aankruisen wel/geen toestemming

HIP-studie: Doel

Internationaal is er al jaren veel aandacht voor een eventuele screening naar FNAIT. Om vast te stellen dat HPA-screening tot tijdige identificatie van zwangerschappen at risk leidt en bijdraagt aan gezondheidswinst, zijn extra gegevens over FNAIT nodig. Daarnaast, nog veel belangrijker, ontbreken onderzoeksdata om een risicomodel te ontwikkelen voor het identificeren van zwanger-schappen at risk voor bloedingscomplicaties met baat bij antenatale behandeling met IVIG. De opzet van de HIP-studie, met prospectieve non-interventie gegevensverzameling, is wereldwijd uniek en levert naast kennis over het natuurlijk beloop een optimale controlegroep (immunisatie zonder klinische ziekte).

Samenvattend:

 Inspanning zorgverlener: uitdelen folder + aankruisen toestemming + evt contact enkele klinische data
 Belasting zwangere vrouw: instemming deelname; geen extra afname, geen extra contact, geen verandering zorg
 Grote bijdrage unieke landelijke studie, antwoord op vraagstuk ‘is HPA-screening zinvol’

Samen kunnen wij de eerste stap zetten naar een mogelijke screening en preventie FNAIT!