Vragenlijst erytrocytenimmunisatie

In te vullen door alle verloskundig zorgverleners, dus ook alle verloskundig actieve huisartsen
 
erytrocyten
Geachte verloskundig zorgverlener, Wij vragen uw medewerking aan een onderzoek naar de kennis,kunde en attitude van verloskundige zorgverleners ten aanzien van erytrocytenimmunisatie tijdens de zwangerschap.

Vragenlijst erytrocytenimmunisatie

Waarom dit onderzoek?
Alle verloskundige zorgverleners zijn betrokken bij het preventieprogramma
erytrocytenimmunisatie tijdens de zwangerschap. Mede dankzij het succes van dit programma zullen de meeste zorgverleners maar een enkele keer een zwangere zien bij wie dit probleem daadwerkelijk optreedt. Dat kan tot gevolg hebben dat zorgverleners de kennis over het te volgen beleid niet meteen paraat hebben. Hierdoor zou de informatievoorziening aan vrouwen bij wie erytrocytenantistoffen zijn gevonden, tekort kunnen schieten.
Tijdens de OPZI-studie (Opsporing en Preventie Zwangerschapsimmunisatie) bleek uit een vragenlijstonderzoek onder zwangere en pas-bevallen vrouwen (in 2006) dat vrouwen mét erytrocytenantistoffen maar matig tevreden waren over de door hun verloskundige zorgverlener gegeven informatie. Op dit punt was dus verbetering mogelijk.
 
Met deze vragenlijst willen wij nagaan wat de huidige kennis, kunde en attitude van verloskundige zorgverleners is. Dit biedt de mogelijkheid in te spelen op kennishiaten en zo nodig verdere scholing te ontwikkelen, en daardoor de zorg aan zwangere vrouwen te optimaliseren.
 
Voor wie is deze vragenlijst bedoeld?
Deze vragenlijst is bedoeld voor alle verloskundige zorgverleners: gynaecologen, verloskundigen en verloskundig-actieve huisartsen.
De adressen zijn verkregen via de Nederlandse Vereniging Obstetrie & Gynaecologie, via ‘deverloskundige.nl/zwangerin.nl’, de VVAH en het CHBB-register.
 
Wat verwachten wij van u?
Wilt u de digitale vragenlijst invullen? Dit kost u ongeveer 20 minuten. Vul de vragenlijst in op basis van de kennis die u paraat hebt. Het is dus niet de bedoeling dat u de juiste antwoorden gaat opzoeken. De vragenlijst bestaat uit algemene vragen, vragen aan de hand van praktijksituaties (vignetten) en  vragen over uw mening ten aanzien van een aantal aspecten van het te volgen beleid rondom erytrocytenimmunisatie.
 
Wat gebeurt er met de resultaten?
De vragen worden anoniem geanalyseerd en kunnen niet tot een persoon worden herleid. De vragenlijst is geen toets, maar dient om een reëel beeld te schetsen van kennis, kunde en attitude ten aanzien van de uitvoering van het landelijk preventieprogramma en de begeleiding van zwangeren met erytrocytenimmunisatie.
De bevindingen worden gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Ook worden deze aangeboden aan de verloskundige beroepsgroepen zodat ze gebruikt kunnen worden om de richtlijnen te actualiseren en zo nodig nascholingen te ontwikkelen.
 
Wie voert het onderzoek uit?
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Chawa Walg vanuit het Leids Universitair Medisch Centrum in samenwerking met Sanquin Diagnostiek en Research. Ik stel mezelf graag even kort voor: ik ben een zesdejaars student geneeskunde aan het LUMC en doe dit onderzoek in het kader van mijn wetenschapsstage, de een–na-laatste fase van de opleiding tot arts. Tijdens mijn studie heb ik altijd al interesse gehad in de verloskunde. Dat blijkt ook uit een 10 weken durende stage in Tanzania op de verloskamers.
 
Voor vragen kunt u bij mij terecht via:
c.d.walg@lumc.nl
 
Heel hartelijk dank voor uw deelname!
Met vriendelijke groet,
Chawa Walg
 
Begeleiding:
Drs. Yolentha Slootweg, verloskundige LUMC
 
Dr. Joke Koelewijn, verloskundige/onderzoeker, Sanquin
 
Prof. Dr. Masja de Haas, Sanquin