Verslag VVAH nascholing 19 en 20 mei 2015

 
Op 19 en 20 mei 2015 werd de jaarlijkse nascholing en ledenvergadering van de VVAH gehouden te Eindhoven. De nascholing bestond dit jaar uit 3 onderdelen, verdeeld over 2 dagen.

André de Vries, bestuurslid van de VVAH en verantwoordelijk voor de nascholingsactiviteiten van de VVAH had dit jaar een zeer uitdagend en gevarieerd programma samengesteld. De verloskundig actieve huisarts kon zijn/ haar hart ophalen met deels geheel nieuwe informatie en deels herhaling van reeds bekende zaken.

GROW cursusDinsdagmiddag 19 mei stond in het teken van de cursus GROW van de KNOV. Na het thuis bestuderen van de uitgebreide documentatie en het volgen van de bijbehorende e-learning diende een toets afgelegd te worden en het certificaat behaald te worden. Ter plaatse volgde bij Fontys een toelichting op de theorie, waarna een ieder kon oefenen met het blind meten van de buik van een zwangere. Aanvankelijk waren er nog wat ruimere onderlinge verschillen, maar na wat tips kwamen de uitkomstmaten heel dicht bij elkaar. Tenslotte werd geoefend met het invoeren van de meetwaarden in de bijbehorende geindividualiseerde curve en werden een aantal casusbesprekingen gehouden.

Vanaf nu kunnen we op gestandaardiseerde wijze de groei van een foetus volgen met als uiteindelijk doel om meer groeivertragingen op te sporen dan tot nog toe gebeurde en dus de kwaliteit van de zorg voor zwangeren in Nederland naar een hoger niveau tillen.

EchoHet tweede deel van deze middag stond in het teken van obstetrische echoscopie. Voor de (nog) niet echograferende huisartsen een leuke kennismaking met de toepassing van de techniek van ultrageluid bij onderzoek van zwangeren. Voor de reeds geoefende echoscopist een mogelijkheid om de puntjes op de i te kunnen zetten en tips en tricks om nog betere kwaliteit af te leveren. De cursus werd begeleid door twee enthousiaste medewerkers van Fontys die ons eerst een demo voorschotelden hoe wij volgens de huidige richtlijnen een termijnbepaling dienen uit te voeren en vervolgens lieten zien hoe een (groei-)echo in het 2e trimester van een zwangerschap behoort te verlopen. Daarna konden wij zelf aan de slag en onze kennis en kunde toetsen. Inmiddels hebben wij, als echograferende huisartsen, al een redelijk hoog niveau bereikt. Er is duidelijk al een ruime ervaring opgebouwd in het verrichten van echoscopieën bij zwangeren.

BorrelNa de cursus bij Fontys vertrokken we naar het hotel, alwaar een borrel plaatsvond, gevolgd door een heerlijk diner. Moe, maar voldaan droop geleidelijk een ieder af naar zijn of haar hotelkamer voor een welverdiende nachtrust. Deze was echter van korte duur omdat we om kwart voor acht aan het ontbijt zouden zitten om tegelijkertijd onze jaarlijkse ledenvergadering te kunnen houden. Dit bleek echter, door de tafelschikking en de drukte, niet goed mogelijk, waardoor deze iets later op de ochtend werd gepland.

Na het ontbijt reden we naar MedSim, op het terrein van het Maxima Medisch Centrum. Alhier werd een korte vergadering gehouden onder leiding van onze voorzitter Chris Trompert, waarna we overgingen tot deelname aan de CAVE-cursus voor training van spoedgevallen binnen de verloskunde. De groep werd in tweeën gedeeld. SchouderdystocieDe ene groep begon met onderwijs op het fantoom, onder leiding van een gynaecologe. Iedereen kon weer even de vaardigheden opfrissen op het gebied van stuitbevallingen (Bracht, Van Deventer, Løvset, Mauriceau, etc.), schouderdystocie (Mc Roberts, rotatiemanoeuvres, armpjes afhalen, all fours), uitgezakte navelstreng en babyreanimatie. SpoedverloskundeDe andere groep kreeg een aantal scenarios voorgeschoteld waar middels een rollenspel de verloskundige vaardigheden werden geoefend en vervolgens geevalueerd aan de hand van het opgenomen videomateriaal. Halverwege de dag volgde een lunch in het MMC, waarna de groepen werden gewisseld en het andere deel van het programma kon worden gevolgd. Afgeloten werd er met een kleine borrel en na uitreiking van een aantal Goodies, gemaakt door Annemiek Bos en Karen Damen, kon iedereen moe maar voldaan huiswaarts keren met een vracht aan verloskundige kennis.

Het was weer een zeer geslaagde nascholing en jaarvergadering. André, bedankt!

Marco Neeteson