Cursusaanbod

 

Nascholing/ jaarvergadering VVAH

Datum:
dinsdag 14 jun 2016 - 16:00 - woensdag 15 jun 2016 - 17:00
Locatie:
Urk?

Invulling volgt: thema: verloskundige onderwerpen die ook relevant zijn voor niet verloskundig actieve huisartsen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPZ-jaarcongres: Samen Wijzer

27 november 2015, 12.30 – 18.00 uur in het MCO-gebouw in Hilversum

In veel regio’s in Nederland wordt hard gewerkt aan de invoering van het advies van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte 'Een Goed Begin'. Het valt op dat er sprake is van tempo- en accentverschillen. Om de vaart erin te houden is het belangrijk beschikbare kennis te delen en niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Oftewel: Samenzijn we Wijzer. Tijdens het CPZ-jaarcongres staan de ervaringen uit de regio’s centraal, aangevuld met relevante landelijke ontwikkelingen. Doel van het congres is de tussenstand op te maken; wat gaat goed en verdient navolging? Hoe komt beschikbare kennis sneller op de gewenste plek?

Dagvoorzitter

Gijs Wanders, journalist en voormalig presentator van het NOS Journaal.

 Voor wie

Iedereen die werkzaam of geïnteresseerd is in de ontwikkelingen in de geboortezorg: zoals professionals, beleidsmakers, managers, zorginkopers en cliëntvertegenwoordigers.

Een greep uit het programma:

 • Stand van zaken Zorgstandaard Integrale Geboortezorg
 • Toelichting op Handreiking Organisatiemodellen Integrale Geboortezorg voor regionale geboortezorgorganisaties
 • ReproQ, een instrument om ervaringen van cliënten te meten in de geboortezorg
 • Nieuwe vormen van voorlichting
 • Kraamzorg op maat
 • Preventie en aandacht voor achterstandssituaties: samenwerking verbreden
 • De regio's: waar staan ze en hoe zijn ze zover gekomen?
 • CPZ-inspiratiebeker 2015

 Aanmelden

U kunt zich aanmelden via goedgeboren.nl. U ontvangt tijdig een ontvangstbevestiging plus het definitieve programma. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kennispoort congres, 22 januari 2016

VOORBIJ DE FYSIOLOGIE IN DE NEDERLANDSE GEBOORTEZORG?
Evidence Based of Evidence Biased Medicine

Voor de meeste vrouwen is een fysiologische zwangerschap en geboorte de beste weg naar een goede gezondheidsuitkomst. Desondanks stijgt de laatste jaren het aantal interventies in de Nederlandse geboortezorg, zoals sectio caesarea en gebruik van oxytocine. In hoeverre leidt deze toename van interventies ook tot betere uitkomsten?

Dit congres staat stil bij de gevolgen van deze trend naar meer interventies. We doen dit aan de hand van de drie peilers van Evidence Based Medicine:

 1. EVIDENCE: Wat zijn de effecten Evidence Based medicine op de verloskundige zorg in Nederland?
 2. CLIËNT: Wat wil de cliënt zelf en hoe kunnen we haar als zorgverleners ondersteunen? Zowel de kwetsbare cliënt als de cliënt met een duidelijk eigen geluid en wens?
 3. ZORGVERLENER: Welke rol kunnen zorgverleners spelen bij het bevorderen van de fysiologie en wat maakt dat lastig?

Nog niet eerder ontving de congrescommissie zoveel interessante bijdragen van Nederlandse onderzoekers. De beste inzendingen hebben een passende plek gekregen in het rijke en gevarieerde programma. Elk van de drie thema’s wordt plenair ingeleid door een keynote spreker en is vervolgens uitgewerkt in drie keer drie parallelsessies en twee interactieve workshops. Daarnaast zijn er drie postersessies rond de subthema’s EBM, Cliëntgerichte zorg en Organisatie van Zorg. De aanwezigen kunnen hun stem uitbrengen op de beste poster.

http://www.kennispoort-verloskunde.nl/congres-2016/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAN-PRN Startcongres - ‘Inhoud verbindt’ 

dinsdag 6 oktober 2015, 14:00 - 18:00 uur, diner 18:30 – 21:00 uur

Deze middag laten wij u zien hoe wij in de nieuwe samenwerkingsvorm de ondersteuning, informatie en informatieverwerking in de perinatale ketenzorg verder willen verbeteren. Samen met u kunnen wij de beschikbare perinatale data nog beter benutten.

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Het congres  wordt afgesloten met een borrel. Aansluitend verzorgen wij vanaf 18:30 uur een walking dinner.

Als u hieraan wilt deelnemen dient u dat aan te geven op het inschrijfformulier.

Locatie:

Boerderij Mereveld, Mereveldseweg 9, 3585 LH Utrecht

Voor wie:

Voor alle bij de perinatale registratie en audit betrokken zorgverleners,

leden van de KNOV, NVOG, NVK, LHV/VVAH, NVVP.

CPZ, VWS, IGZ, ZN en zorgverzekeraars, onderzoekers en anderszins betrokkenen.

Aanmelden:

U kunt zich aanmelden via de link: www.perinataleaudit.nl/inschrijven

U ontvangt automatisch een bevestiging van uw aanmelding.

Deelname is gratis. U kunt zich tot 25 september aanmelden. Tot die datum kunt u kosteloos annuleren. Na 25 september brengen wij € 25,- administratiekosten in rekening.

Bij no show zijn wij genoodzaakt om de kosten in rekening te brengen. Voor het congres is dit € 50, als u zich ook had aangemeld voor het diner is het € 100,- 

Programma:

Medio september ontvangt u het programma.

Accreditatie:

Accreditatie wordt aangevraagd bij KNOV, NVOG, NVK, LHV, NVVP.

Wij stellen uw komst zeer op prijs!

Vierde Pre- en Neonatale Screeningen Conferentie 2015
De Impact van Innovatie
14 april 2015

Op dinsdag 14 april 2015 wordt de vierde landelijke Pre- en Neonatale Screeningen (PNS)
Conferentie georganiseerd door het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek. Alle professionals die
betrokken of werkzaam zijn in het veld van pre- en neonatale screeningen zijn van harte welkom. Er
is bij de verschillende beroepsorganisaties accreditatie aangevraagd, deelname is kosteloos
De PNS Conferentie 2015 heeft als thema 'De Impact van Innovatie'. Tijdens de PNS Conferentie
zullen tijdens de plenaire sessies de verschillende kanten van innovatie en de impact daarvan op de
maatschappij, de gezondheid, maar vooral op de pre- en neonatale screeningsprogramma’s worden
besproken.  In de middag zijn er 6 parallel sessies waarin de recente en toekomstige ontwikkelingen
op het gebied van de screeningen bij zwangeren en pasgeborenen worden gepresenteerd.
Meer informatie over het programma en de parallel sessies en aanmelden www.rivm.nl/pns-
conferentie

Nieuwe PSIE nascholing

Nieuwe e-learning PSIE live
Vanaf 19 juni 2014 is een nieuwe e-learning beschikbaar voor professionals die zijn betrokken bij het bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE). Dit bevolkingsonderzoek heeft als doel hepatitis B, hiv, congenitale syfilis en ernstige gevolgen van hemolytische ziekten van de foetus en/of de pasgeborene te voorkomen. Het bevolkingsonderzoek PSIE onderscheidt zich op een aantal punten van de reguliere zorg.
Cursisten zijn na het volgen van de e-learning beter geïnformeerd over de doelstelling, achtergrond en geschiedenis van het bevolkingsonderzoek PSIE, de juiste uitvoering van de screening, vervolgacties, informed consent procedures, registratie van gegevens en uitslagen. De e-learning bestaat uit zes hoofdstukken en een afsluitende toets. Het doornemen van de e-learning kost ongeveer 1 uur.
De e-learning is ontwikkeld in samenwerking met vertegenwoordigers van beroepsverenigingen die zijn betrokken bij de PSIE.
De KNOV, NVOG, ABC-1, het Kwaliteitsregister V&VN en de NVML hebben de e-learning geaccrediteerd met 1 punt. Accreditatie is ook aangevraagd bij de NVMM, NVKC en de NVK.
Meer informatie en een link naar het inlogscherm voor de e-learning vindt u via www.rivm.nl/pns/bijscholing

Nascholingen academie verloskunde Maastricht

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Kenniscentrum Academie Verloskunde Maastricht
T: +31 43-388 54 07
E: kenniscentrum@av-m.nl
Download het inschrijfformulier

Nascholingen expertise centrum verloskunde academie Amsterdam/Groningen

Scholingskalender