Lidmaatschap

 

Als huisarts verloskundig actief of verloskundig geinteresseerd?
Meldt u aan via: vvah.bestuur@gmail.com
Voor leden bedraagt de contributie € 25,- per jaar. AIOS zijn tijdens hun opleiding vrijgesteld van contributiebetaling.

Vanaf 1 januari 2015 is het ook mogelijk om via de VVAH buitengewoon lid te worden van de KNOV. Indien u dit wenst kunt u contact opnemen met onze vereniging om te informeren hoe e.e.a. geregeld dient te worden.

Indien u nadere inlichtingen wilt over onze vereniging kunt u contact opnemen met de heer C. Trompert, voorzitter of met mevrouw K. Damen, secretaris.