Organisatie

 

De VVAH is de vereniging van verloskundig actieve huisartsen in Nederland. Zij behartigt de belangen van verloskundig actieve huisartsen en bevordert de wetenschappelijke basis van het vak.

De VVAH stimuleert (na)scholing en wetenschappelijk onderzoek, bewaakt de kwaliteit, bevordert samenwerking en onderhoudt contacten met de Landelijke Huisartsen Vereniging en het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Bestuur

De bestuursleden en contactgegevens

Commissies

De VVAH heeft vijf commissies die zich bezighouden met beleid en ontwikkeling.

Jaarvergaderingen en -verslagen

Hier vindt u een overzicht van de jaarvergaderingen en -verslagen

Lidmaatschap

Wat kunt u doen om lid te worden van de VVAH