Perinatale Audit

 

Perinatale audit is een op gestructureerde wijze uitgevoerde kritische analyse van de kwaliteit van de perinatale zorgverlening. De audit vindt plaats in gevallen waarin er sprake is van doodgeboorte of neonatale sterfte tot en met de vierde week na de geboorte. Elke casus wordt geanalyseerd in een auditteam, waarin alle zorgverleners uit de perinatale keten zijn vertegenwoordigd, onder wie huisartsen, verloskundigen, kinderartsen en gynaecologen. De audit is gericht op de verbetering van de algemene kwaliteit van de perinatale zorg.

Landelijke Perinatale Audit is veel zinvoller als ook op lokaal niveau, daar waar de zorg gegeven wordt, auditbesprekingen worden georganiseerd. Alleen daar kan directe terugkoppeling naar de zorgverleners plaatsvinden en kan het zorgproces directer beïnvloed worden.
In veel ziekenhuizen vindt al een vorm van perinatale audit plaats.

Voordracht Tineke Slagter tijdens IMPACT symposium.
Rapport Landelijke perinatale audit: werk in uitvoering.(link is external)

Hielprikje pasgeborene

Het hielprikje bij de pasgeborene bestaat per 1 januari 2007 uit 17 metabole ziektes. Voorlichtingsmateriaal voor zowel professionals als ouders is te krijgen via het RIVM. Nadere informatie (ook over de prenatale Screening, het bloedonderzoek in het begin van de zwangerschap en de 20 wkn echo kunt u vinden op de website van het RIVM.

De RIVM heeft ook een aparte website over de hielprik: www.rivm.nl/hielprik

Opsporing en Preventie van Zwangerschaps Immunisatie

Joke Koelewijn is op dit onderwerp gepromoveerd. De samenvatting van haar proefschrift hebben de VVAH-leden thuis gestuurd gekregen.

Prenatale Screening, SEO, counseling

Veel nieuwe termen de laatste tijd. Hierbij wat achtergrondinformatie.