Standaarden

 

Standaarden

Door verschillende organisaties worden standaarden/ richtlijnen ontwikkeld om als leidraad te kunnen dienen voor de uitoefening van medische zorgtaken. Voor de huisarts zijn met name de NHG-standaarden van belang. Enkele van deze NHG-standaarden betreffen de zorg aan zwangeren of zij die zwanger willen worden.

De KNOV heeft eveneens een aantal KNOV-richtlijnen voor de zorg aan zwangeren. Ten dele maken de beide organisaties gebruik van elkaars expertise. Een goed voorbeeld hiervan is de NHG-standaard Preconceptiezorg, die ook door de KNOV wordt gebruikt.

Verder bestaan er nog LESA-standaarden waarin samenwerkingsafspraken tussen verschillende eerstelijnsdisciplines zijn vastgelegd.

Ook de NVOG heeft een groot aantal richtlijnen beschikbaar, evenals het RIVM.